UAB „Septintoji dimensija“ paslaugų patrauklumo didinimas diegiant naujus dizaino sprendimus

UAB „Septintoji dimensija“ 2020 m. rugpjūčio mėn. pradėjo įgyvendinti  projektą, kurio metu bus sukurti 3 nauji paslaugų dizainai, paslaugoms, kurių įmonė iki šiol neteikė:

- Video mokymai teikiami nuotoliniu būdu. Mokymai būtų vykdomi tiesioginės transliacijos pagalba ir būtų skirti fotografavimo įgūdžiams įgyti bei tobulinti. Ateityje planuojama įvairinti mokymų temas. Tokia paslauga visapusiškai atitiktų „gyvą“ mokymą, kadangi būtų galimybė komunikuoti su lektorium transliacijų metu bei gauti atsakymus į užduodamus klausimus.

- „Green Screen“ paslauga - tai paslauga, kai žmogus ar žmonių grupė fotografuojama prie žalio fono, o po to programų pagalba išvalomas žalias fonas ir objektas įterpiamas į kitą pasirinktą erdvę ar foną. Paslauga būtų teikiama įvairių renginių, parodų, švenčių metu, naudojama marketingo priemonėms įvairių verslo subjektų veikloje.

- Makro smulkių daiktų fotografavimo paslauga. Planuojama makro rėžimu fotografuoti įvairius smulkius daiktus (pvz.: juvelyrika, smulkios prekės internetinėms parduotuvėms), maistą ir pan. dalykus. Makro rėžimas leidžia priartinti fotografuojamą mažą daiktą daug kartų, kad būtų galima kokybiškai atvaizduoti net smulkiausius jo elementus.  paslaugų patrauklumo, produktyvumo, konkurencingumo,  didinimui diegiant naujus dizaino sprendimus.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2021 m. vasario mėn.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.

Bendra visų trijų projektų vertė – 39 380,00 Eur, iš kurių  29 535,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.


E-komercijos sprendimai UAB „Septintoji dimensija“

UAB „Septintoji dimensija “ 2022 m. kovo mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „E-komercijos sprendimai UAB „Septintoji dimensija“.

UAB „Septintoji dimensija“ jau keli metai teikia foto/video technikos ir kitų daiktų nuomos paslaugą. Pagrindinė projekto veikla – naujos elektroninės komercijos savitarnos sistemos diegimas, apimantis foto įrangos, projektorių, kompiuterių ir susijusios įrangos nuomos paslaugą fiziniams asmenims.

Projekto tikslas - informacinių technologijų elektroninei komercijai vykdyti diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2023 m. kovo mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra šio projekto vertė – 66 550,00 Eur, iš kurių 49 912,50 Eur. skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.